Oosterhout Academie Sociëteit

Oosterhout Academie Sociëteit

Wie eenmaal is afgestudeerd, en daarmee Erkend Oosterhoutoloog is geworden, kan lid worden van de Oosterhout Academie Sociëteit. De Oosterhout Academie Sociëteit organiseert een keer of zes per jaar een bijeenkomst met een bijzondere spreker of op een bijzondere plek. Niet alleen leerzaam, maar zeker ook leuk om elkaar regelmatig te blijven ontmoeten.

Wel of geen lid, alle Erkende Oosterhoutologen krijgen de nieuwsbrief van de sociëteit met alle info en de geplande activiteiten. Je kunt dus altijd besluiten lid te worden, ook op een later moment.

Aanmelding lidmaatschap sociëteit
U kunt zich pas opgeven voor een college, als u zich (ieder jaar opnieuw) heeft aangemeld bij de sociëteit door uw contributie te betalen.
In de nieuwsbrief van juni jl. hebben we reeds aangegeven dat we besloten hebben de contributie met ingang van 01-01-2024 te verhogen naar € 25,00 per persoon per jaar. U hoeft dan geen geld meer mee te nemen, want de koffie/thee is inbegrepen bij de activiteit.

Graag vóór 01-02-2024 € 25,00 overmaken naar NL 36 SNSB 8838 4713 12, t.n.v. WHM van der Linden e/o AMJ Vermeulen van Gestel o.v.v. Lidmaatschap Sociëteit 2024 + uw voor- en achternaam.

Wees Welkom!